woensdag 16 januari 2008

Kinderopvang op platteland nog vaak taboe

LEEUWARDEN - Voor ouders op het platteland is professionele kinderopvang nog niet vanzelfsprekend. Ze maken vaker gebruik van informele opvang als grootouders en buren.

Ouders die hun kinderen meer dan twee dagen naar een kinderdagverblijf brengen, hebben wat uit te leggen.

Dat blijkt uit onderzoek onder ouders in Joure en omgeving, dat ideeën moet opleveren voor nieuwe vormen van kinderopvang op het platteland. Het onderzoek is een initiatief van Skik Stichting Kinderopvang in Joure en wordt gefinancierd door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Behalve in Joure is ook onderzoek gedaan in Breda en omgeving en in Amsterdam. Volgens projectmedewerker Emmy Okkema van ‘Opvang anno nu', zoals het onderzoek heet, is de beeldvorming over kinderopvang in Brabant positiever dan in Friesland. In deze provincie is men wel weer enthousiaster over peuterspeelzalen.

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen, waarvan de eerste resultaten nu bekend zijn gemaakt, gaan de onderzoekers ideeën uitwerken om kinderopvang op het platteland aantrekkelijker te maken voor ‘nieuwe' ouders en voor ouders die al gebruik maken van de opvang.

judith - ik denk dat mensen op het platteland eerder voor opas in famielie en vriendenkring kiezen omdat dit het meest voor de hand ligt. wanneer je op het platteland woont, is er vaak geen kinderopvang in de buurt en om nou elke keer dat je opvang nodig hebt 15-20 min te moeten rijden om je kind onderdak te bieden is ookal zowat. daarbij komen dan ook nog de kosten voor de auto en die vreselijk dure benzine. kinderopvang op het platteland opstarten is niet rëeel. de opkomst zal laag blijven. een mogelijke oplossing zou ik niet kunnen bedenken, maar ik vond het een interessant onderwerp.

Geen opmerkingen: