maandag 10 december 2007

Leidsters in spé te weinig leeservaring

Leidsters, onderwijsassistenten en docenten basisonderwijs in opleiding lezen te weinig om - eenmaal afgestudeerd - kinderen en ouders tot lezen aan te zetten. Ze hebben te weinig kennis van kinderboeken en te weinig leeservaring om tips en adviezen te kunnen geven.

Dat concludeert Margriet Chorus uit haar onderzoek naar de stand van zaken rond leesbevordering op de pabo en roc's. Chorus sprak 24 docenten aan deze opleidingsinstituten. Volgens de onderzoekster is de invoering van het competentie gerichte onderwijs de oorzaak van het gebrek aan leeservaring. Kinder- en jeugdliteratuur zijn niet langer verankerd in de opleidingen en veel verplichte lesstof, waaronder de leeslijst, is verdwenen. Daardoor hebben studenten onvoldoende kennis van kinderboeken.

Ook blijkt dat aankomende leidsters en docenten niet in staat zijn te oordelen over de kwaliteit van kinderboeken. Een vernieuwde leeslijst, in combinatie met een interactieve site waarop presentaties en discussies kunnen plaatsvinden, kan hiervoor uitkomst bieden. Ook vindt Chorus dat op elke roc en pabo een flinke collectie kinderboeken moet zijn.


judith: inderdaad, een leeslijst hebben we niet op school, maar daar en tegen doe je als leidster in spé veel ervaring op op je stage. en het is naar mijn mening altijd leuk om even in prentenboeken te neuzen en te kijken of deze geschikt zijn om voor te lezen aan deze doelgroep. dat neemt niet weg of het ook daadwerkelijk gebeurd. er zullen ook mensen zijn die het niets uitmaakt welk boek ze pakken. als het maar makkelijk wegleest. maar daar ben ik het niet mee eens. ik vind dat een boek duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor jonge kinderen. zonder al te veel moeilijke woorden en gebeurtenissen die een kind niet begrijpt. een prentenboek moet herkenbaar zijn.
bij ons op het Roc zijn een redelijk aantal kinderboeken aanwezig waar je ook echt wat mee kunt. ook heb ik thuis zelf een aantal prentenboeken. dus de leidsters in spé kunnen zeker wel leeservaring hebben. zo niet kunnen ze daar op veel mogelijke manieren aan komen. ze moeten er alleen wel iets voor doen. een prentenboek en leeservaring komt niet aanwaaien.

Geen opmerkingen: