woensdag 24 maart 2010

Explosieve groei vraag naar kinderopvang.

De afgelopen tijd is de vraag naar kinderopvang explsief gestegen. Ook het aantal opvangcentra stijgt met de vraag mee. Gaat dit alleen wel snel genoeg? De wachtlijsten bestaan nog steeds en het is maar de vraag of deze komende tijd zullen slinken.

De kinderopvangmarkt werkt nog niet optimaal. Aan de ene kant heeft de wet Kinderopvang geleid tot een groter aanbod van kinderopvang en houden aanbieders meer rekening met de wensen van ouders. Maar tegelijkertijd bestaan er nog steeds wachtlijsten en is de kwaliteit van kinderopvang in de periode 2004-2008 gedaald. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het SEO Economisch onderzoek, in opdracht van het Ministerie van OC&W.

De wet evalueren
Om de wet te evalueren, gaf het ministerie opdracht tot het onderzoek. Tot 2005 bestond er een andere opzet van kinderopvang. Kinderopvang werd betaald uit ouderbijdragen en uit subsidies van gemeenten en werkgevers aan de aanbieders. Het gevolg was lange wachtlijsten en kinderopvangaanbieders werden niet gestimuleerd om rekening te houden met de wensen van ouders. Door de wet Kinderopvang betalen ouders de volledige prijs van kinderopvang en krijgen zij (afhankelijk van het inkomen) een deel terug van de overheid. De hoop was dat de kwaliteit door de nieuwe opzet zou moeten stijgen en de wachtlijsten zouden verdwijnen.

Ouders zeer tevreden
Het doel van de nieuwe wet is gedeeltelijk bereikt. Aanbieders houden nu meer rekening met de wensen van ouders. Maar vanwege de nog altijd bestaande wachtlijsten concurreren kinderopvangaanbieders niet met elkaar. Ze investeren wel op zichtbare zaken zoals mooie binnen- en buitenruimtes en langere openingstijden, maar niet op de voor ouders niet waarneembare kwaliteit. Het NCKO heeft gemeten dat de kwaliteit van de kinderopvang sterk achteruit is gegaan,maar ouders zijn nog steeds zeer tevreden over de kwaliteit.

Meer vraag dan aanbod
Het aanbod van kinderen is toegenomen, maar de vraag nog meer. Het aantal kindplaatsen in kinderdagverblijven is toegenomen van 112.000 in 2004 naar 149.000 in 2008. iBj de bso is de stijging helemaal spectaculair: van 63.000 in 2004 naar 158.000 in 2008. Dit heeft ertoe geleid dat ouders vaker een locatie bij hun in de buurt kunnen kiezen en dat de reistijd erg is verkort. Maar de wachtlijsten zijn er nog wel altijd.

Geen opmerkingen: